سخن مدیر سنجه :

بر اساس سیاست های ما  بر آن شدیم کلیه خدماتی که ارائه میدهم . دریافت هزینه بعد از تایید و رضایت شما عزیزان باشد. تا با خیال راحت و آسوده سفارشتان را بررسی و بعد رضایت از خدمات گروه سنجه هزینه را پرداخت کنید. 

همچنین برای کسب کارهای تازه تاسیس شده امتیازها و تخفیفات ارزنده ای را تدارک دیده ایم .که میتوانند هرچه سریع تر همکاری خود را بدون نگرانی از هزینه های طراحی با ما آغاز کنند.