همکاری با سنجه - سنجه

همکاری با سنجه

شما می توانید همکاری گسترده با گروه سنجه داشت هباشید و کسب در آمد بالایی رو به دست بیاورید . ما امیدواریم تا بتوانیم نیروهای خود را گسترده تر کرده و برای هدف والا سازماندهی کنیم اما این هدف گذاری ها و گسترش نیرو زمانی تحقق میگیرد که در کنار درآمد نصفی این اتفاق بیوفته . ما به هدف هایمان ایمان داریم و روزی به نقظه ای میرسیم که مدیران ،طراحان ،عکاسان،بازاریبان ما از سر تاسر کشور با حقوق و مزایای بیمه استخدام سنجه می شوند و با تلاش ما را به آرمان های بالاتر میرسانند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.